Urban Sense

Urban Sense

-

Urban Sense is een consortium tussen de bedrijven Cegeka en Sirus dat een dataplatform aanbiedt aan steden en gemeenten waarop alle mogelijke types data kunnen ontsloten worden. De omgeving biedt een veelzijdigheid aan toepassingen: van analyse-en visualisatietools, datascience en AI tot het ontwikkelen van applicaties en diensten op maat. Kennis- en kostendeling staan daarbij centraal: zo kan Urban Sense business cases uit verschillende beleidsdomeinen op het platform onboarden om deze vervolgens met een minimum aan administratieve handelingen met een breed doelpubliek te delen.

De opbouw van het platform

Het Urban Sense dataplatform is opgebouwd uit een aantal basiscomponenten die noodzakelijk zijn voor een kostefficiënte, maar tevens performante werking. De architectuur is zo opgebouwd dat je data op een flexibele manier met elkaar kan delen of van elkaar kan scheiden, met de nodige aandacht voor de beveiliging en de privacygevoeligheid van de data. Het is een open platform dat toelaat om connecties te maken met platformen en met oplossingen van derde partijen via open API’s. Het design van het platform werd gebaseerd op marktstandaarden zoals de VLOCA – architectuur, OSLO en Europese open data standaarden. De technologische backbone komt van de partner KPN en heet de KPN Data Services Hub (DSH). Deze werd aangevuld met specifieke componenten ontwikkeld door Sirus.

Sirus

Is een dataplatform iets voor mijn stad / gemeente?

De hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde informatie die elke dag binnen een stad gegenereerd wordt, is gigantisch. De heterogeniteit hiervan maakt het vaak complex om uit deze data de nodig inzichten te verwerven om de concrete acties te kunnen bepalen die de beleidsdoelstellingen ondersteunen.

Om de nodige inzichten uit de data efficiënt te kunnen verwerven, hanteert Urban Sense daarom een projectmatige aanpak die uitzoekt welke data relevant is, waar en hoe je die data connecteert en op welke manier die data het best gevisualiseerd/gepresenteerd wordt. We gaan voor een pragmatische projectaanpak van ontwerp tot implementatie waarbij de data veilig wordt geconnecteerd, waar nodig geonboard en verrijkt wordt met contextuele data. Vervolgens wordt deze data interoperabel gemaakt wordt, via de context broker.

Zo genieten steden en gemeenten van een totale ontzorging met transparante setup-, gebruiks- en beheerskosten. Projectmanagers, data-experten en een service desk staan ter beschikking met raad en daad.

Sirus

City Wireless

Sirus

Environment

Sirus

Waste management

Sirus

Parking

Sirus

Urban mobility

Het start altijd met een business case

De steden Brugge, Leuven en Roeselare zijn pioniers als het gaat om innovatie. Voor de eerste keer bundelden verschillende steden in België de krachten om een bestek uit te schrijven voor een Smart City Dataplatform dat aan duidelijke vereisten moest voldoen. De drie steden besloten om actief kennis uit te wisselen over gemeenschappelijke problematieken die elke centrumstad kent, betreffende thema’s als mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid, lokale economie en burgerparticipatie

Eén van de eerste cases die op het platform geonboard werd, behandelt geluidsoverlast en over hoe je met nudging technieken zorgt dat de rust van inwoners meer gerespecteerd wordt. Geluidsoverlast is een moeilijke problematiek omdat hierop moeilijk te controleren valt, dit heel subjectief kan zijn en het bovendien moeilijk is om hier handhaving rond te voeren. De stad Leuven implementeerde daarom geluidssensoren om het nachtlawaai van de stad in kaart te brengen. De analyse van de verschillende types geluid laat vervolgens toe om de lichtintensiteit van straatverlichting in real time aan te passen zodat lawaaierige studenten subtiel aangezet worden tot positiever gedrag.

Nu deze databron op het Urban Sense platform aanwezig is, kunnen andere steden hier ook eenvoudig gebruik van maken. Op die manier wil Urban Sense aan best practice sharing doen en steden aanzetten om meer te leren van elkaar.

Sirus_Illustraties-08
Sirus_Illustraties-10
Sirus_Illustraties-09

Samenwerken en nieuwe diensten ontwikkelen met je vertrouwde partners

Als stad of gemeente wil je natuurlijk lokale partners betrekken als deel van je digitalisatiestrategie en om diensten en applicaties voor je te ontwikkelen. Dankzij ons open ecosysteem is dat perfect mogelijk. Willen jouw softwareontwikkelaars met bepaalde data aan de slag om diensten voor jouw burgers te ontwikkelen of processen te automatiseren? Geef ze toegang tot de data die je wil delen en werk samen aan je beleidsdoelstellingen.

Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is de oplossing Mobilize van Cegeka. Mobilize is een platform dat een digitale twin van jouw stad maakt en zo data- en AI-gedreven verkeersinzichten verschaft door middel van visualisatie en simulatie van verkeersstromen. Op die manier kunnen problemen rond sluipverkeer en hinder bij wegenwerken proactief aangepakt worden en kan een aangepast mobiliteitsplan opgesteld worden.

Sirus

Benieuwd wat Urban Sense voor jou kan betekenen?

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

FOTO’S-31
Bart Verbeeck
FOTO’S-33
Justien De Roose
FOTO’S-32
Fred Heukels
FOTO’S-34
Gert De Tant
FOTO’S-35
Jens Rappé